User Agreement

 1. RH MÜZAYEDE alıcılar ve satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında satılan eserin ulaştığı nihai bedel üzerinden yine önceden belirttiği ve alıcı-satıcı herkese deklare ettiği yüzde kadar komisyon almaya hak kazanır.
 2. Düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar-satıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.
 3. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülen ürünlere belge verilmektedir. 
 4. Şirketimizce satışa sunulan eserler müzayededen önce teşhir edilmektedir. Alıcının, müzayede öncesi malları incelediği ve kontrol ettirdiği, almak istediği bilgi mevcutsa şirket yetkileriyle iletişime geçerek merakını giderdiği ve bu adımlar sonrasında pey verdiği, peşinen kabul edilir. Müzayedede bulunan eserler HALİYLE satışa sunulur. Eserlerin yanına HALİYLE yazmak zorunluluğu yoktur. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey vermeden önce kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatidir. Alıcı tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, satılan eseri teklif vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. RH MÜZAYEDE satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.
 5. Müzayedede satışa sunulan eserlerin; Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. Ancak bir resmin rantuvale edilmiş olması veya bir heykelin kırılarak tamir edilmesi durumunda şirketimiz, bunu belirtecektir. Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Eserin hakiki rengini, tonunu ve durumunu birebir olarak göstermeyebilir.
 6. Şirketimiz satışa sunduğu Türk ve yabancı ressamlara ait eserlerin otantikliğini garanti eder. Eserin tesliminden sonra itiraz kabul edilmez.
 7. Müzayedemizdeki tüm eserlerin muhammen bedelleri vardır. Satış bu bedeli bulduğu takdirde gerçekleşir. Müzayedede fiyat artırımı internet üzerinden teklif vermek suretiyle yapılır. Satış internet sitemizden pey vermek suretiyle yapılır, başka yöntemler dikkate alınmaz. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayede sırasında eserlere verilen tekliflerin, iptal olması durumunda, iptal edilen miktarın %40'ı cezai müzayede komisyonu olarak iptali gerçekleştiren kişi tarafından şirketimize peşinen ödenmesi gerekmektedir.
 8. İnternetteki canlı müzayedeye katılmak için üyelik formundaki bilgilerin doldurulması ve bu sözleşmenin onaylanması gerekli ve mecburidir. Müzayede sitemize üyle olmak, üyelik bilgilerini ve diğer formları doldurmak ve pey vermek, burada yazan tüm koşulların peşinen kabulü sayılmaktadır.
 9. Müzayede süresince her pey verilişinden sonraki eser fiyat artırım aralıkları şu şekildedir; 10 TL ile 250 TL arası için 10 TL / 250 TL ile 500 TL arası için 25 TL / 500 TL ile 1.000 TL arası için 50 TL / 1.000 TL ile 2.500 TL arası için 100 TL / 2.500 TL ile 5.000 TL arası için 250 TL / 5.000 TL ile 10.000 TL arası için 500 TL / 10.000 TL ile 25.000 TL arası için 1.000 TL / 25.000 TL ile 50.000 TL arası için 2.500 TL / 50.000 TL ile 100.000 TL arası için 5.000 TL / 100.000 TL’den sonra verilecek her pey 10.000 TL.
 10. Alıcı, müzayedede satın aldığı eserin bedeliyle birlikte eseri kazandığı fiyat üzerinden ek olarak % 10 şirketimizin komisyonunu, %18 KDV sini ve komisyon ücretinin KDV’sini satıştan sonraki 7 gün içinde peşin olarak ödemek zorundadır. Fatura bedelinin tamamını ödemezse mal alıcıya teslim edilmez ve firmamız herhangi bir ihtara gerek kalmadan satış akdini tek taraflı feshe yetkili olup uğradığı zararını ve masraflarını ticari faiz ile birlikte talep edebilecektir, dilerse fatura bedelinin tamamını, fatura tarihinden itibaren güncel temerrüt faizi ve masraflarıyla birlikte tahsil ve derhal kanuni takibat yapabilecektir. Ödeme çek ile yapıldığı takdirde, çek tahsil edilmeden mal alıcıya teslim edilemez. Koşullarımızda belirtilen ödeme süresinden sonra teslim alınan riskinden firmamız sorunlu değildir.
 11. Satılan eserin teslim yeri firmamız adresidir. Alıcının isteği ve sorumluluğu altında nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmesi koşuluyla, bildirdiği yurtiçi veya yurtdışı lojistik kuruluşu görevlendirilebilir.
 12. Satılan tüm eserlere fatura verilir. Adres değişikliği firmamıza bildirilmediği takdirde sitemizdeki üyelik formunda belirtilen adrese yapılan tebligatlar ve işlemler geçerlidir.
 13. Şirketimiz müzayedeye dilediği kişileri kabul etmemek veya satış yapmamak, müzayedeye koyduğu eseri geri çekmek, başka mallarla birlikte satmak, birbirinden ayırmak veya satışı reddetmek, katalog sıra numarasını izlememek, artırım oranlarına uymamak yetkisine sahiptir.
 14. Müzayedeye katılarak 8.000 TL ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.
 15. Müzayede'de satışa sunulan eserlerin katalog değeri eserin gerçek değeri değil müzayede başlangıç fiyatıdır. Müzayede bitiş saati web sayfamızdaki saatin bitişine göredir. Teknik sebeplerle doğacak zaman farklılığından firmamız sorumlu değildir.
 16. Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin dışında elden çıkmış olması durumlarında, RH MÜZAYEDE satıcı olmamasından dolayı, hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.
 17. Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.
 18. Yeni üyeliklerde, kimlik kartlarında adres, telefon gibi bilgileri eksik olan katılımcıların hesapları teklif vermeye kapatılacaktır. Şirket politikalarımızca bu duruma hassasiyet göstermenizi rica ederiz.
 19. İnternet sitemizde yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf RH MÜZAYEDE 'nin yazılı izni olmadan yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz.
 20. Arttırmada bulunup online müzayedeye katılan tüm kişilerin ve kurumların yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabul ve taahhüt etmiş oldukları anlamına gelir.
 21. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.