OSMANLI PRİMİTİF

"Peyzaj"

tuval üzerine yağlıboya, imzasız. 

46x72 cm.

Price: 12.000 TL